Maandenplant

Ostermaand 2013: De Gäle Schienkalla (Lysichiton americanus)


De Gäle Schienkalla (u. a. ok Amerikanscher Stinktierkohl nömt) gehürt tau de Aronstabgewächse (Araceae). De utduernde Staud` besitt grote Lowbläder, de, wenn se afbläuht is, ut einen kontraktilen Wöddelstock rutwassen. De Blattspreit` kann bet tau 1 m lang warden. Von April bet Mai kieken de Bläutenstänn` rut, de bet tau 30 cm lang warden können. De Bläutenstand besteiht ut ein gälet Hüllblatt (Spatha) un den`n Kolben (Spadix). De Kolben drägt väle lütte Twitterbläuten. Von ehr geiht ein stinkiger Geruch ut, de verschiedenorrige Insekten as Bestäuber anlockt.

De Gäle Schienkalla wasst in`n Westen von Nuurdamerika, besonners giern an Waderränner un in sumpfiget Holt. Af un an dröppt man de Gäle Schienkalla ok in Middeleuropa verwildert an. In`n Botanischen Gorden Rostock wasst de Stinktierkohl (Skunkskohl) an`n Kayenmöhlengraben gliek unner de Lögenbrügg.

Plattdütsch: Christa Winkelmann, Vereinsmaat in'n Plattdütsch-Verein Klönsnack-Rostocker 7 e.V.